Ter Zake

Coronavirusinformatie voor ondernemers

29-05-2020 Bron: Economische Zaken Zoetermeer

Overzicht met maatregelen van de gemeente Zoetermeer voor ondernemers en nuttige tips en kennis van de Rijksoverheid, landelijke branche- en belangenorganisaties over initiatieven voor ondernemers. 

Inwoners, zzp'ers en ondernemers maken een heftige tijd door. Dit hebben we niet eerder meegemaakt. De gemeente Zoetermeer wil u laten weten dat we aan u denken en dat wij er voor u zijn.
Op 15, 23, 31 maart, 21 april, 6 en 19 mei heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie en onze ondernemingen en leveren veel vragen op. Vanuit de overheid en diverse branche- en belangenorganisaties voor ondernemers is informatie beschikbaar gesteld. Deze organisaties verversen hun informatie bijna dagelijks conform de actuele stand van zaken. Blijf deze bronnen dus goed volgen. De -naar ons inzicht- belangrijkste hebben wij hier voor u op een rij gezet. Heeft u een bijdrage en/of een aanvulling? Mail ons dan via info@tzho.nl .

Deze pagina is bijgewerkt tot en met 30 mei 2020.

 

Gemeente Zoetermeer voor ondernemers

Gemeente Zoetermeer is er voor u.

Heeft u vragen of problemen? Bel!

Heeft u vragen of heeft u acute financiele problemen? Neem dan contact op met de gemeente Zoetermeer om samen met u te kijken naar de mogelijkheden en om u de weg te wijzen naar de juiste instanties. Bel de gemeente Zoetermeer via het gemeentelijk informatiepunt op:

  14 079
 

Nieuwsbrief voor ondernemers.

Wilt u informatie per e-mail ontvangen over nieuwe maatregelen voor ondernemers in Zoetermeer? Laat dan hier uw e-mailadres achter: Ja, ik meld mij aan.

Voor het laatste nieuws volgt u Ter Zake ook op twitter en Facebook.

Nieuwsbrief archief:

 
Inhoudsopgave

Via onderstaande links kunt u snel naar een van de volgende onderwerpen:

 • Gemeente Zoetermeer (lokale reglelingen, BbzTozo en Tozo 2)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS);
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL);
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW en NOW 2);
 • Kamer van Koophandel Coronaloket
 • Landelijk crisisnummer
 • Qredits hulplijn en crisiscoach
 • Lokale hulp georganiseerd bedrijfsleven
 • Dagelijkse updates
  • 28 mei: Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen;
  • 20 mei:
   • Coronavirus: Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie;
   • Update informatie voor ondernemers op basis van de persconferentie van het Kabinet d.d. 19 mei 2020.
  • 15 mei: Partnertoets verplicht bij nieuwe coronasteun zzp'er;
  • 7 mei: Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).
  • 29 april: Geregistreerde nevenactiviteiten toegevoegd aan TOGS-regeling.
  • 26 april: Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups.
  • 25 april: Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen.
  • 24 april: 
   • Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis;
   • Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling.
  • 22 april: Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden.
  • 21 april: Aangepaste richtlijnen Rijksoverheid voor de periode van 28 april t/m dinsdag 19 mei 2020.
  • 17 april:
   • Verruiming Borgstelling MKB kredieten;
   • Netflix en Nederlands Filmfonds richten steunfonds op.
  • 15 april:
   • Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers waarschijnlijk beschikbaar vanaf eind april;
   • Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector.
  • 14 april:
   • Aanvullende fiscale maatregelen;
   • Mogelijke oplossingen voor seizoensbedrijf en werk-maatschappij.
  • 13 april: Noodpakket uitgebreid: ook coronaregeling voor flexwerkers;
  • 10 april:
   • Eenmalige bijdrage voor lokale en regionale media;
   • Vastgoedpartijen en retailers bereiken Steunakkoord.
  • 9 april: Aanvraag Tozo regelening direct via de gemeente Zoetermeer met ingang van 15 april (persbericht);
  • 7 april: Invulling witte vlekken in noodpakket
   • Verruimimng GO-regeling (garantieregeling voor kredieten groter MKB);
   • Verhoging garantiebudget voor de BMKB;
   • Garantstelling kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering;
   • Verruiming TOGS-regeling. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS;
   • Overbruggingskredieten via de regionale investeringsmaat-schappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroei-ende bedrijven die in de problemen dreigen te komen.
  • 6 april: Dutch Trade and Investment Fund (DTIF);
 • Naar overzicht dagelijkse updates periode 17 maart t/m 5 april.
 • Informatie branche- en belangenorganisaties.
 

 

Gemeente Zoetermeer

Maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

Welke bedrijven moeten sluiten

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht vanaf zondag 15 maart. Dit geldt ook voor sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs. Voor coffeeshops gelden dezelfde regels als voor afhaalrestaurants. De Rijksoverheid heeft onlangs een stappenplan geïntroduceerd voor het versoepelen van de maatregelen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bepaalde sectoren. Bekijk hier het stappenplan (pdf, versie 19 mei) met de stappen tot 1 september.

Richtlijnen rijksoverheid

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 

 

Lokale hulpmaatregelen voor ondernemers

Er is een pakket aan landelijke maatregelen afgekondigd om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dat gaat om tijdelijke tegemoetkoming van loonkosten, versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes, verruiming van het garantiefonds ondernemersfinanciering, rentekorting voor kleine ondernemers, tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouw- bedrijven, compensatieregeling voor getroffen sectoren. Er zijn twee maatregelen met een specifieke rol voor gemeenten: toeristen-belasting (kopje 4) en extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Financiele maatregelen, kopje 6). Daarnaast neemt Zoetermeer een aantal aanvullende maatregelen.

Uitbreiding terrassen horeca (m.i.v. 1 juni, 12:00 uur)

De horeca en terrassen in Zoetermeer mogen vanaf 1 juni 12.00 uur weer open.
Vanwege de corona maatregelen biedt de gemeente horeca ondernemers in Zoetermeer de mogelijkheid om tijdelijk hun terras uit te breiden of een nieuw terras te plaatsen. Het gaat specifiek om uitbreidingen en om nieuwe terrassen die direct bij het horecabedrijf ingenomen kunnen worden. Ondernemers die hun bestaande terras tijdelijk willen vergroten of een nieuw terras willen plaatsen, moeten dat melden bij de gemeente.

Meer tijd om supermarkten te bevoorraden

Vrachtwagens mogen tijdelijk dag en nacht nieuwe voorraden leveren bij supermarkten. Normaal gesproken mag dit in een groot deel van de gemeenten alleen tijdens de zogenaamde venstertijden, bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 11.00 uur. Gemeenten schorten de venstertijden tijdelijk op, zodat supermarkten meer mogelijkheden hebben om hun schappen goed gevuld te houden. Dat is nodig, omdat mensen meer boodschappen doen dan anders, onder andere doordat restaurants en cafés gesloten zijn. De verruiming van de venstertijden is een tijdelijke maatregel.

Debiteurenbeheer gemeente

Op het gebied van debiteurenbeheer zal de gemeente coulant omgaan met ondernemers die aangeven dat zij niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van de Corona-crisis. In die gevallen kan de betalingsverplichting opgeschort worden tot 31 augustus 2020.

Gemeentelijke belastingen en invorderingen

Om inwoners die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen ondervinden bij de betaling van gemeentebelastingen tegemoet te komen, wordt de betalingsverplichting opgeschort van 31 mei naar 31 augustus 2020. Wat betreft ‘invordering’ worden uit de ‘handen gegeven’-dossiers aan incassobureaus en deurwaarders stopgezet tot 31 augustus 2020. De reden daarvoor is om snel de druk te verlagen bij de inwoners en om klantcontact voorkomen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt achteraf geheven op basis van de aangifte. De toeristenbelasting wordt geheven voor het aantal toeristen wat in Zoetermeer verblijft. Als er geen toeristen overnachten vindt er ook geen heffing plaats. Het kabinet is met de VNG in gesprek over verdere afspraken.

Precario

Er wordt geen precario geheven voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.

Financiele maatregelen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen 2 vormen van aanvullende inkomensondersteuning krijgen:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van max. € 1.500 netto;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier. Wij vragen u om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en loopt tot 1 juni 2020.

De regeling Tozo is vrijdag 27 maart gepubliceerd en kan met ingang van 3 april aangevraagd worden.

Ondernemers uit Zoetermeer kunnen met ingang van 15 april direct via de gemeente Zoetermeer Tozo aanvragen. Persbericht gemeente Zoetermeer, 9 april 2020. Ondernemers uit Zoetermeer kunnen hun aanvraag indienen via www.zoetermeer.nl/tozo .

Tozo 2.0
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen na 1 juni, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voort-zetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomens ondersteuning krijgen voor levens onderhoud. Deze vult tot 1 oktober 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomens toets. Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Tozo aanvragen? Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden. De Tozo scan heeft betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen op een van onderstaande websites te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om bij de gemeente een aanvraag in te dienen. Let op: deze beslisboom geeft alleen een indicatie. Het staat u vrij om toch een aanvraag in te dienen bij uw gemeente. Doe zelf een Tozo scan via:

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ook is voor een specifieke groep ondernemers de aanvraag Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opengesteld (eerder bekend gemaakt als Noodloket).
Lees hier meer in het volgende blok "Rijksdienst voor Ondernemend Nederland".

Overzicht informatie en financiele maatregelen

 naar boven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19, eerder bekend gemaakt als Noodloket, een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers en kan alleen online worden aangevraagd. Ondernemers kunnen dit vanuit huis zelf doen.

De aanvraag (alleen digitaal) is geopend op vrijdag 27 maart en eindigt op vrijdag 26 juni 2020.

Vragen? Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bel: 088 042 25 00 of maak een terugbelafspraak.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Aanvragen kan (alleen digitaal) vanaf 15 juni. De regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 1 oktober 2020

Vragen? Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bel: 088 042 25 00 of maak een terugbelafspraak.

 
UWV

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 2.0
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. Lees hier verder: Noodpakket 2: nieuwe regelingen per 1 juni.

Informatie NOW 1 (t/m 31 mei): Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen blijven doorbetalen, zodat niemand hoeft te worden ontslagen. Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Bedrijven kunnen met ingang van 6 april een aanvraag indienen. De aanvraag periode loopt tot en met 5 juni 2020. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Rekenhulp (twee voorbeelden)

Met de eerste rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW. Deze rekenhulp is mede mogelijk gemaakt door SZW en UWV:

De rekenhulp van Arbeidsmarktresearch Universiteit van Amsterdam is gebaseerd op de recent aangepaste NOW-regeling per 3 april 2020 en biedt een overzicht van boetes en sancties via de tool. Ook kunt u de definitieve hoogte van uw subsidie op basis van de NOW-regeling berekenen. De tool houdt rekening met de 150% boete vanwege het ontslaan van werknemers. Daarnaast berekent de tool automatisch de boete. Deze kunt u krijgen als u lagere werkelijke loonkosten in de subsidie-maanden hebt, vergeleken met uw loonkosten in januari 2020 of november 2019. Zo kunt u goed geïnformeerd een subsidieaanvraag indienen:

Hier vraagt u de tegemoetkoming in het kader van de NOW aan:

 
Coronaloket Kamer van Koophandel

Er komt veel op u af. Bekijk hier wat u kunt doen en welke regelingen er zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor alle ondernemersvragen. Op kantoren is geen fysiek loket aanwezig.

 • Telefoon: 0800 - 2117

Aangezien er inmiddels een stroom van telefonische vragen op gang is gekomen, is het verzoek aan ondernemers om eerst de veel gestelde vragen op de site te raadplegen alvorens te bellen.

 • Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?
 • Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?

Voor het antwoord op bovenstaande en andere veelgestelde ondernemersvragen:

Het Coronaloket is een samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW, PZO, Stichting Ondernemersklankbord, Koninklijke Metaalunie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Economische Zaken en klimaat, Rijksoverheid.
Landelijk crisisnummer

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

 • Bellen vanuit Nederland: 0800 - 1351
 • Bellen vanuit het buitenland: 0031-20 205 1351
 
Qredits hulplijn en crisiscoach

Naast fysieke gevolgen kan het coronavirus ook financiële gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Om jou snel te kunnen helpen heeft Qredits Microfinanciering Nederland een hulplijn in het leven te geroepen. Heeft jouw onderneming financiële problemen door de situatie rondom het coronavirus? Neem dan contact op met de

Qredits begrijpt dat er naast financierings problematiek meer vragen bij je spelen. Hoe ga ik om met mijn personeel terwijl er geen inkomsten zijn? Wat voor stappen kan ik bedrijfsmatig nu zetten? Welke creatieve draai kan ik geven aan mijn product of dienst zodat ik niet tot 6 april thuis zit? Wanneer moet ik een extra krediet aanvragen? En zo zijn er nog veel meer vragen.
Even sparren! Soms helpt het als je over deze vragen even kunt sparren. Iedere werkdag zitten de coaches van Qredits van ’s ochtends negen uur tot ’s avonds zes voor je klaar. Om even met je te schakelen over de problemen waar je nu tegen aan loopt. Of om een luisterend oor te bieden. Maak er gebruik van. Het lucht op en geeft je energie.

 naar boven
Lokale hulp georganiseerd bedrijfsleven 

Dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor de economie en ondernemingen mag duidelijk zijn. De ondernemersvereniging RVOZ en Floravontuur Businessclub vragen ondernemers in hun netwerken, die door de crisis directe schade ondervinden, dit te melden d.m.v. een mailtje aan secretariaat@rvoz.nl. Beide netwerken kijken gezamenlijk hoe zij ondernemers van dienst kunnen zijn. Ondernemers worden uitgenodigd relevante informatie met beide ondernemersnetwerken te delen.
Dit kan via de mail of de speciale LinkedIn-groep die de ondernemersvereniging RVOZ met Floravontuur Promotie Zoetermeer hebben opengesteld:

 naar boven
Update 28 mei

Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.
Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.
Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten [redactie: ook 1 juli] wordt gekeken.

 
Update 20 mei

Coronavirus: Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

 

Veelgestelde vragen van ondernemers en bedrijven over het coronavirus

De informatie op de pagina van de Rijksoverheid achter onderstaande link wordt aangepast op basis van de persconferentie "Corona-aanpak: De volgende stap" van het Kabinet d.d. 19 mei 2020.

 
Update 15 mei

Partnertoets verplicht bij nieuwe coronasteun zzp'er

Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen financiële 'coronasteun' meer krijgen. Ook van de andere verlengde steunmaatregelen worden dus volgende week de details bekend. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de NOW-regeling die bedrijven subsidieert om hun werknemers te kunnen doorbetalen. Eerder deze week werd al duidelijk dat het kabinet flexwerkers die door de crisis hun baan hebben verloren tegemoet wil komen met een uitkering van 600 euro per maand.

 
Update 8 mei

Nieuwsupdate Ter Zake en team economie Zoetermeer

Bekijk een aantal kleiner berichten over de verhoging van het budget van de SEED-capital regeling, informatie over de Corona Overbruggingslening (COL) en Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS), versoepeling urencriterium voor zzp-ers over 2020, de continuiteitsbijdrage van zorgverzekeraars, voorlichting en toolkit voor toegang tot fysiotherapie en een overzicht met praktische coronaprotocollen voor (bijna) elke branche.

 
Update 7 mei

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

MKB-Nederland is verheugd over de nieuwe regeling voor kleine kredieten die minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben aangekondigd. Met de zogeheten Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) staat de overheid voor 95 procent garant voor overbruggingskredieten tussen de 10.000 en 50.000 euro.

 
Update 29 april

Nevencodes toegevoegd aan TOGS-regeling

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd.

 
Update 26 april

Innovation Quarter: Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Doe hier een cashflow scan.

Heb je nog geen businessplan? Volgens het Innovation Quarter zou Coastr je dan verder kunnen helpen.

 
Update 25 april

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen

Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

 
Update 24 april

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven.

 • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling;
 • Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium;
 • Werkkostenregeling;
 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting;
 • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap;
 • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt.

 
Update 22 april

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

 
Update 21 april

Kabinet verlengt coronamaatregelen voor periode na 28 april

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - de meeste huidige maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd tot en met 19 mei 2020. Er zijn enkele wijzigingen ingevoerd in de maatregelen die gaan over evenementen, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg voor ouderen. In de week vòòr 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 
Update 17 april

Coronacrisis: verruiming Borgstelling MKB kredieten

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen:

 • Bedrijven kunnen de BMKB gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen.
 • Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet vergroten. En kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen.
 • De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9% naar 2%.
 • Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd, van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard euro.
 • Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun klanten te financieren met deze ruimere BMKB-regeling.
 • Agrarisch ondernemers in Caribisch gebied kunnen ook de verruimde BMKB gebruiken.
 • Getroffen land-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in Nederland kunnen het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL-C) gebruiken.

PFAS- en stikstofproblemen

Er is extra steun binnen de BMKB-regeling voor mkb'ers die minimaal 20% van de omzet uit activiteiten halen die worden geraakt door de PFAS- en stikstofproblemen. De overheid kan voor een groter krediet borg staan. U kunt tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van deze extra steun.

 

Netflix en Nederlands Filmfonds richten een steunfonds op voor getroffen producties

Netflix en het Nederlands Filmfonds kondigen een nieuw steunfonds voor Film- en TV producties aan om medewerkers te helpen die acuut in de problemen zijn gekomen door de COVID-19 pandemie. Netflix stelt in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren.

 
Update 15 april

InnovationQuarter (IQ): Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers waarschijnlijk beschikbaar vanaf eind april

Op 7 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. Op korte termijn maakt IQ meer bekend over de verschillende leningsvormen en de bijbehorende criteria. Alleen aanvragen die online worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. In de loop van komende week komt IQ met uitgebreide informatie over de criteria en randvoorwaarden van de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ook zal IQ een uitgebreide Q&A opstellen voor alle vragen die er leven bij ondernemers, maar ook bijvoorbeeld bij investeringsfondsen.

 

Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector

Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de culturele sector te helpen. Het geld is bedoeld om culturele instellingen door de zware eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Ook kunnen ze dat geld gebruiken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

 
Update 14 april

Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin enkele aanvullende fiscale maatregelen staan in verband met het coronavirus. De maatregelen zien op de volgende onderwerpen:

 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;
 • Grensarbeiders (tijdelijke vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen);
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen;
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 • Invorderingsrente en belastingrente.
 

Mogelijk oplossing voor seizoenbedrijf en werkmaatschappij

Op aandringen van VNO-NCW en MKB Nederland gaat het Kabinet kijken of er oplossingen zijn te vinden voor de problematiek rondom de werkmaatschappijen. Nu komt het namelijk voor dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW (die tot 90 procent van de loonkosten kan vergoeden) omdat de omzetdaling voor het gehele concern per saldo niet groter is dan 20 procent. Ondertussen ligt er wel een werkmaatschappij stil of heeft die te maken met veel omzetverlies. Dit probleem speelt ondermeer bij ondernemers in de bouw, de maakindustrie, de schoonmaak, de installatiebranche en bij garagebedrijven.

 
Update 13 april

Noodpakket uitgebreid: ook coronaregeling voor flexwerkers

Het kabinet gaat alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen.

Aan een optuigen van een regeling wordt momenteel gewerkt met de verwachting dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van maandag 20 april. Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt deze hier geplaatst.

 
Update 10 april

Eenmalige bijdrage voor lokale en regionale media

Voor lokale en regionale media komt er een tijdelijk steunfonds. Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen een eenmalige bijdrage tussen de 4.000 en ‘enkele tienduizenden euro’s om de coronacrisis door te komen. Lokale media hebben de afgelopen weken hun reclame-inkomsten enorm zien teruglopen en beschikken doorgaans over weinig reserves. Met de maatregel wil het kabinet de lokale informatievoorziening op peil houden.

Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend in de periode 11 april 2020 tot en met 19 april 2020 bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart. Het eenmalig toegekende bedrag is bedoeld voor een periode van 3 maanden.

 

Vastgoedpartijen en retailers bereiken Steunakkoord

Belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen (retail en vastgoed), met steun van de banken en de overheid, samen de financiële pijn verdelen van de huurkosten door het vrijwel wegvallen van de omzet in een groot deel van de winkels door de coronacrisis. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en/of per locatie.

 
Update 7 april

Invulling witte vlekken in noodpakket

VNO-NCW en MKB-Nederland: "Het kabinet zet vandaag weer een aantal stappen om ondernemers door de corona-crisis te helpen met liquiditeitssteun. De maatregelen helpen met name voor toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven.

Aanvullende maatregelen:

 • Verruimimng GO-regeling (garantieregeling voor kredieten groter MKB);
 • Verhoging garantiebudget voor de BMKB;
 • Garantstelling kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering;
 • Verruiming TOGS-regeling. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS;
 • Overbruggingskredieten via de regionale investerings-maatschappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen.
 

Innovation Quarter: €100 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor startups via regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Het kabinet heeft bekendgemaakt € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland.

Het streven is om vanaf 20 april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Uitstel van betaling Vroegefasefinanciering (VFF)

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Coronacrisis: Uitstel van betaling VFF
Door de coronacrisis zijn de voorwaarden van Vroegefasefinanciering versoepeld. Als u VFF gebruikt, krijgt u 6 maanden uitstel van rentebetalingen en aflossingen. U begint per 1 oktober 2020 weer met aflossen. De rente voor VFF tijdens deze 6 maanden uitstel wordt opgeschort. U bent niet verplicht om het uitstel van betaling te gebruiken. U krijgt een brief van RVO met uitleg over hoe u uitstel kunt aanvragen.

 
Update 6 april

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Wilt u zaken doen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening, garantie of exportfinanciering van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). Dit fonds bestaat uit 2 onderdelen:

 • DTIF-Investeren
 • DTIF-Exporteren

Let op: voor exporteurs die door de coronacrisis zijn getroffen, is er een extra maatregel opgenomen in de DTIF-exportregeling.

 
Naar updates 17 maart t/m 5 april

Bekijk hier de eerdere updates met maatregelen voor ondernemers.

 
Overige informatiebronnen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen.

Via onderstaande links komt u snel bij de juiste informatie:

Rijksoverheid

Belastingdienst actueel

Betalingsproblemen door coronavirus? Hoe vraag je als ondernemer bijzonder uitstel van betaling aan? De Belastingdienst legt uit hoe uitstel van betaling mogelijk is voor ondernemers inclusief zzp’ers. 

UWV
“Door het coconavirus heb ik minder werk in mijn bedrijf. Kan ik werktijdverkorting voor mijn werknemers aanvragen?” Krijg antwoord op deze en andere veel gestelde vragen rond het coronavirus.

MKB Nederland: https://www.mkb.nl/corona

Coronaloket Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona

Koninklijke Horeca Nederland (KHN): https://khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus

Inretail: https://www.inretail.nl/opinie/faq-het-coronavirus-en-de-retail/

Bouwend Nederland: Vragen en antwoorden

Transport en Logistiek Nederland (TLN): https://www.tln.nl/coronavirus/

 naar boven
< Terug naar overzicht
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
Tel.nr: 079-346 97 00
e-mail: info@tzho.nl

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Ter Zake, ondernemerszaken en activiteiten.