Ter Zake

Coronavirus informatie voor ondernemers

24-03-2020 Bron: Economische Zaken Zoetermeer

Overzicht met maatregelen van de gemeente Zoetermeer voor ondernemers en nuttige tips en kennis van de Rijksoverheid, landelijke branche- en belangenorganisaties over initiatieven voor ondernemers. 

Inwoners, zzp'ers en ondernemers maken een heftige tijd door. Dit hebben we niet eerder meegemaakt. De gemeente Zoetermeer wil u laten weten dat we aan u denken en dat wij er voor u zijn.
Op 15 en 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie en onze ondernemingen en leveren veel vragen op. Vanuit de overheid en diverse branche- en belangenorganisaties voor ondernemers is informatie beschikbaar gesteld. Deze organisaties verversen hun informatie bijna dagelijks conform de actuele stand van zaken. Blijf deze bronnen dus goed volgen. De -naar ons inzicht- belangrijkste hebben wij hier voor u op een rij gezet. Heeft u een bijdrage en/of een aanvulling? Mail ons dan via info@tzho.nl .

Deze pagina is bijgewerkt tot en met 27 maart 2020.

 

Inhoudsopgave

Via onderstaande links kunt u snel naar een van de volgende onderwerpen:

 

 

Gemeente Zoetermeer

Maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

Sluiting eet- en drinkgelegenheden

Voor ondernemers houdt dit in dat alle eet- en drinkgelegenheden dichtgaan vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit geldt ook voor sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops.

Bezorgen, afhalen en warenmarkt zijn onder voorwaarden toegestaan

Bezorgen en afhalen van waren is nog wel toegestaan maar onder de strikte voorwaarde dat ze niet ter plekke worden geconsumeerd. Ook markten kunnen voorlopig nog plaatsvinden. Wel met de restrictie van maximaal 100 bezoekers op enig moment en met in acht name van de richtlijn om een sociale afstand van 1,5 meter te behouden.

Richtlijnen rijksoverheid

 

Lokale hulpmaatregelen voor ondernemers

Er is een pakket aan landelijke maatregelen afgekondigd om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dat gaat om tijdelijke tegemoetkoming van loonkosten, versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes, verruiming van het garantiefonds ondernemersfinanciering, rentekorting voor kleine ondernemers, tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouw- bedrijven, compensatieregeling voor getroffen sectoren. Er zijn twee maatregelen met een specifieke rol voor gemeenten: toeristen-belasting (kopje 4) en extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Financiele maatregelen, kopje 6). Daarnaast neemt Zoetermeer een aantal aanvullende maatregelen.

Meer tijd om supermarkten te bevoorraden

Vrachtwagens mogen tijdelijk dag en nacht nieuwe voorraden leveren bij supermarkten. Normaal gesproken mag dit in een groot deel van de gemeenten alleen tijdens de zogenaamde venstertijden, bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 11.00 uur. Gemeenten schorten de venstertijden tijdelijk op, zodat supermarkten meer mogelijkheden hebben om hun schappen goed gevuld te houden. Dat is nodig, omdat mensen meer boodschappen doen dan anders, onder andere doordat restaurants en cafés gesloten zijn. De verruiming van de venstertijden is een tijdelijke maatregel.

Debiteurenbeheer gemeente

Op het gebied van debiteurenbeheer zal de gemeente coulant omgaan met ondernemers die aangeven dat zij niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van de Corona-crisis. In die gevallen kan de betalingsverplichting opgeschort worden tot 31 augustus 2020.

Gemeentelijke belastingen en invorderingen

Om inwoners die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen ondervinden bij de betaling van gemeentebelastingen tegemoet te komen, wordt de betalingsverplichting opgeschort van 31 mei naar 31 augustus 2020. Wat betreft ‘invordering’ worden uit de ‘handen gegeven’-dossiers aan incassobureaus en deurwaarders stopgezet tot 31 augustus 2020. De reden daarvoor is om snel de druk te verlagen bij de inwoners en om klantcontact voorkomen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt achteraf geheven op basis van de aangifte. De toeristenbelasting wordt geheven voor het aantal toeristen wat in Zoetermeer verblijft. Als er geen toeristen overnachten vindt er ook geen heffing plaats. Het kabinet is met de VNG in gesprek over verdere afspraken.

Precario

Er wordt geen precario geheven voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.

Financiele maatregelen

Versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Zoetermeer de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Ondernemers en zzp’ers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen bij RBZ een aanvraag doen. Vanaf woensdag 18 maart werkt het RBZ met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud. Op de webpagina van het RBZ wordt een toelichting op de regeling gegeven en kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met versoepelde voorwaarden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen 2 vormen van aanvullende inkomensondersteuning krijgen:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van max. € 1.500 netto;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier. Wij vragen u om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en loopt tot 1 juni 2020.

Tozo aanvragen? Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden. De Tozo scan heeft betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen op een van onderstaande websites te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om bij de gemeente een aanvraag in te dienen. Let op: deze beslisboom geeft alleen een indicatie. Het staat u vrij om toch een aanvraag in te dienen bij uw gemeente. Doe zelf een Tozo scan via:

Ook is voor een specifieke groep ondernemers de aanvraag Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opengesteld (eerder bekend gemaakt als Noodloket).
Lees hier meer.

Overzicht informatie en financiele maatregelen

 naar boven
Coronaloket Kamer van Koophandel

Er komt veel op u af. Bekijk hier wat u kunt doen en welke regelingen er zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor alle ondernemersvragen. Op kantoren is geen fysiek loket aanwezig.

 • Telefoon: 0800 - 2117

Aangezien er inmiddels een stroom van telefonische vragen op gang is gekomen, is het verzoek aan ondernemers om eerst de veel gestelde vragen op de site te raadplegen alvorens te bellen.

 • Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?
 • Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?

Voor het antwoord op bovenstaande en andere veelgestelde ondernemersvragen:

Het Coronaloket is een samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW, PZO, Stichting Ondernemersklankbord, Koninklijke Metaalunie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Economische Zaken en klimaat, Rijksoverheid.
Landelijk crisisnummer

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

 • Bellen vanuit Nederland: 0800 - 1351
 • Bellen vanuit het buitenland: 0031-20 205 1351
 
Qredits hulplijn en crisiscoach

Naast fysieke gevolgen kan het coronavirus ook financiële gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Om jou snel te kunnen helpen heeft Qredits Microfinanciering Nederland een hulplijn in het leven te geroepen. Heeft jouw onderneming financiële problemen door de situatie rondom het coronavirus? Neem dan contact op met de

Qredits begrijpt dat er naast financierings problematiek meer vragen bij je spelen. Hoe ga ik om met mijn personeel terwijl er geen inkomsten zijn? Wat voor stappen kan ik bedrijfsmatig nu zetten? Welke creatieve draai kan ik geven aan mijn product of dienst zodat ik niet tot 6 april thuis zit? Wanneer moet ik een extra krediet aanvragen? En zo zijn er nog veel meer vragen.
Even sparren! Soms helpt het als je over deze vragen even kunt sparren. Iedere werkdag zitten de coaches van Qredits van ’s ochtends negen uur tot ’s avonds zes voor je klaar. Om even met je te schakelen over de problemen waar je nu tegen aan loopt. Of om een luisterend oor te bieden. Maak er gebruik van. Het lucht op en geeft je energie.

 naar boven
Lokale hulp georganiseerd bedrijfsleven 

Dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor de economie en ondernemingen mag duidelijk zijn. De ondernemersvereniging RVOZ en Floravontuur Businessclub vragen ondernemers in hun netwerken, die door de crisis directe schade ondervinden, dit te melden d.m.v. een mailtje aan secretariaat@rvoz.nl. Beide netwerken kijken gezamenlijk hoe zij ondernemers van dienst kunnen zijn. Ondernemers worden uitgenodigd relevante informatie met beide ondernemersnetwerken te delen.
Dit kan via de mail of de speciale LinkedIn-groep die de ondernemersvereniging RVOZ met Floravontuur Promotie Zoetermeer hebben opengesteld:

 naar boven
Update 27 maart

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19, eerder bekend gemaakt als Noodloket, een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers en kan alleen online worden aangevraagd. Ondernemers kunnen dit vanuit huis zelf doen. De aanvraag is geopend op vrijdag 27 maart en eindigt op vrijdag 26 juni 2020.

Vragen? Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bel: 088 042 25 00 of maak een terugbelafspraak.

 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Het UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 
Update 26 maart

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, worden de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen vanaf donderdag verruimd. Deze en andere maatregelen werden bekendgemaakt door minister Kaag van Buitenlandse Handel na een door MKB-Nederland en VNO-NCW opgezette conference call met internationaal opererende bedrijven en branches over hun problemen als gevolg van de coronacrisis.

 
Update 25 maart

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen

Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
Via onderstaande link zijn tevens een winkelprotocol en voorbeelden van posters digitaal beschikbaar.

 
Update 24 maart

Oproep brancheorganisaties retail en vastgoedorganisaties

De winkelsector (zowel aan de huurderskant als aan de verhuurderskant) doet een oproep aan retailers en verhuurders van vastgoed om, gesteund door de overheid, een gezamenlijke kortetermijnoplossing te bieden voor acute liquiditeitsproblemen (die zijn ontstaan door wegvallen van omzet bij doorlopende lasten) voor huurders en verhuurders. Dit biedt ruimte om daarna te werken aan een (middel) langetermijnoplossing voor het vormgeven van het toekomstbestendig retaillandschap.
Deze oproep, gericht aan alle retailers en winkelvastgoedeigenaren in Nederland, wordt gedaan door:

 • Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW)
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN)
 • Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed
 • VastGoedOverleg
 • Detailhandel Nederland (Raad Nederlandse Detailhandel, Nationale Winkelraad, CBL, ADN, ANKO, CBL, Dibevo, FGZ, INretail, KNS, Koninklijke Slijtersunie, NBOV, NOVAKA, NPMB, NSO- retail, NSV, NVER, SNF, Techniek Nederland, VBW, Vakcentrum)

Voor maandag 20 april 2020 verbinden retail- en vastgoedorganisaties zich om te komen tot een advies omtrent oplossingen en maatwerk.

 
Update 23 maart

Rijksoverheid

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. Lees alle maatregelen via onderstaande link:

 

Unie van Waterschappen

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend.

 
Update 22 maart

MKB: Coulance afdracht pensioenpremies

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. De pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel zullen op een adequate manier moeten worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

 

Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering heeft 12 tips opgesteld voor zzp- en mkb-ondernemers om liquiditeitsproblemen te beperken en enkele concrete tips om op korte termijn aan extra financiering en liquiditeit te komen.

 naar boven
Update 20 maart

Belastingdienst actueel

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020. Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

 

Pas op! Nieuwe fishing activiteiten

Er zijn valse mails, valse brieven, valse telefoontjes, valse (corona) apps, valse WhatsApp-berichten en valse sms-berichten in de omloop.

 naar boven
Update 19 maart

Ondernemersplein: Eén antwoord van de overheid

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Via de volgende link komt op u op de pagina met maatregelen voor ondernemers. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen:

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die internationaal zakendoen. Via onderstaande link komt u op de pagina met informatie over de belangrijkste ontwikkelingen:

 

WSP ZHC

Heeft u mensen bij u werken via het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal? En heeft u hier met betrekking tot het coronavirus vragen over? U kunt de accountmanagers van het WSP ZHC bellen, hun telefoonnummers vindt u via:

 naar boven
Update 17 maart

Rijksoverheid

 naar boven
Overige informatiebronnen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen.

Via onderstaande links komt u snel bij de juiste informatie:

Rijksoverheid

Belastingdienst actueel

Betalingsproblemen door coronavirus? Hoe vraag je als ondernemer bijzonder uitstel van betaling aan? De Belastingdienst legt uit hoe uitstel van betaling mogelijk is voor ondernemers inclusief zzp’ers. 

UWV
“Door het coconavirus heb ik minder werk in mijn bedrijf. Kan ik werktijdverkorting voor mijn werknemers aanvragen?” Krijg antwoord op deze en andere veel gestelde vragen rond het coronavirus.

MKB Nederland: https://www.mkb.nl/corona

Coronaloket Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona

Koninklijke Horeca Nederland (KHN): https://khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus

Inretail: https://www.inretail.nl/opinie/faq-het-coronavirus-en-de-retail/

Bouwend Nederland: Vragen en antwoorden

Transport en Logistiek Nederland (TLN): https://www.tln.nl/coronavirus/

 naar boven
< Terug naar overzicht
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
Tel.nr: 079-346 97 00
e-mail: info@tzho.nl

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Ter Zake, ondernemerszaken en activiteiten.