Ter Zake

Een nieuwe koers voor Zoetermeer

01-07-2021 Bron: Economische Zaken Zoetermeer

De ontwerp omgevingsvisie ligt van 25 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geven.

Maandag 21 juni heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad in het groen blijft. Een stad waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren.

Bouwen aan de toekomst van de stad

Zoetermeer staat voor nieuwe uitdagingen. De woonaantrekkelijkheid blijft achter bij de omgeving, de sociaaleconomische kracht van de stad staat onder druk en de verschillen tussen wijken en buurten nemen toe. Alleen woningen bouwen is niet voldoende: het gaat de gemeente om het versterken van de bestaande buurten en wijken. De keuzes die nu gemaakt worden zijn van invloed op hoe de stad er in de toekomst uitziet. Vernieuwen doet Zoetermeer al langer en nu is dat weer nodig. Daarom blijft de gemeente samen met haar inwoners, ondernemers en partners bouwen aan de toekomst.

Wat is de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040?

De ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer. In de visie staat hoe Zoetermeer zich kan ontwikkelen en hoe er gebouwd kan blijven worden aan verbetering en ontwikkelkansen voor alle inwoners. De nieuwe koers is gericht op kansengelijkheid en leefbaarheid, op het verduurzamen van de stad en de vernieuwing van de economie. De gemeente sprak met veel verschillende partijen over de toekomst. De visie is daar het resultaat van.

Reactie op de ontwerp omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie ligt van 25 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geven. In verband met de coronamaatregelen is de Omgevingsbalie niet op de gebruikelijke tijden geopend. Voor het inzien van de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 kan een afspraak gemaakt worden via het digitale afspraakformulier.

Meer lezen?

Kijk voor meer informatie over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en de officiële stukken op de website www.zoetermeer.nl/2040.

< Terug naar overzicht
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
Tel.nr: 079-346 97 00
e-mail: info@tzho.nl

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Ter Zake, ondernemerszaken en activiteiten.