Ter Zake

Eerste bijeenkomst Economic Board Zoetermeer

15-04-2021 Bron: Economische Zaken Zoetermeer

Deze week vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Economic Board Zoetermeer met daarin topondernemers, werkgevers en kennisinstellingen uit onze stad. Tijdens de bijeenkomst werd met elkaar gesproken over onze stad, het toekomstbeeld dat wij voor ons zien en welke (economische) uitdagingen ons hierbij te wachten staan.

“Ik heb deze klankbordgroep opgezet om periodiek van gedachten te wisselen over de brede economische ontwikkeling van Zoetermeer. Een toekomstbestendige economie realiseer je samen. De stip op de horizon is 2040. Waar staan we nu, waar willen we naartoe en hoe komen we daar.” meldt voorzitter wethouder Iedema. 

Huidige trends

Zoetermeer is de laatste decennia ontzettend gegroeid en ontwikkelt zich in rap tempo. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de economie van Zoetermeer bovengemiddeld draait, het gevraagde opleidingsniveau bij de bedrijven stijgt en de economie van Zoetermeer sterk is verbonden met de omliggende regio. Tegelijkertijd blijft de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid achter en blijft het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Zoetermeer achter bij de regio en het landelijk gemiddelde. “Door samen met partners in de stad te spreken over deze trends zijn we beter in staat om ze te doorgronden en waar nodig positief te beïnvloeden. De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is daarbij een belangrijk speerpunt. De kans op werk is namelijk een goede voorspeller voor een gelukkig en succesvol leven in onze stad.”, aldus wethouder Iedema (Economie, Onderwijs & Innovatie).

Inhoud bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst van de zogenoemde Economic Board deelden de partijen hun visie op de huidige stand van zaken, en de wijze waarop zij bij willen en kunnen dragen aan verandering. De vraag hierbij was: hoe kunnen we talent binnenhalen en behouden voor de stad? Zo werd ingegaan op hoe onderwijs en onderzoek kan inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven en hoe ondernemers het onderwijs en onderzoek verder kunnen brengen. Een ander voorbeeld is de wijze waarop de uitbreiding van het Dutch Innovation Park en Bleizo/Prisma kunnen bijdragen aan meer balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Belangrijke randvoorwaarden voor economische ontwikkeling en het binnenhalen en behouden van talent, zoals het imago van de stad en voldoende goede woningen zijn ook de revue gepasseerd.

Deelnemende partijen

Netwerk Zoetermeer en toonaangevende bedrijven zoals Ortec, Van Dorp Installaties, Worrel & Jetten en LG Sonic zijn onderdeel van de klankbordgroep evenals vertegenwoordigers van de Dutch Innovation Community zoals Grey Valley en Crosspring. Daarnaast zijn de kennisinstellingen MBO Rijnland en de Haagse Hogeschool aangesloten. 

< Terug naar overzicht
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
Tel.nr: 079-346 97 00
e-mail: info@tzho.nl

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Ter Zake, ondernemerszaken en activiteiten.